Make your own free website on Tripod.com

b o n s a i   k u r a l l a r ı

t e m e l     t e k n i k l e r

      Bonsai her ne kadar kendi zevkinize göre şekillendirebileceğiniz bir uğraşı olsa da, kendi içinde kuralları vardır. Bu kurallar çok katı kurallar olmamakla beraber genel olarak neyin daha uygun olduğu yada ne yapmanın yanlış yada zararlı olacaği konusunda tecrübelerden ve Japon kültüründen kaynaklanan genel bilgiler içermektedir.

 

Gövde Kuralları

1 . Ağacın uzunluğu gövde çapının 6 katı olmalı.

2 . Gövde bakana doğru hafifçe eğimli olmalı.

3 . Gövde yüzeyden itibaren genişlemeli,bitkiyi taşıyabilecek kalınlıkta olmalı.

4 . Kökler gövdeden dairesel olarak ayrılmalı.

5 . Gövdeden bakana doğru çıkan kök olmamalı.

6 . Doruk bakana doğru eğimli olmalı.

7 . Gövde yüzeyde kalın, doruğa doğru incelen yapıda olmalı.

8 . 'Cascade' stili haricinde doruk yüzeyin üzerinde olmalı.

9 . Doruğun yönü gövdenin yüzeyden ayrıldığı yönle aynı olmalı.

10. Gövde üzerindeki eğriler bakana doğru olmamalı.

11. S şeklindeki eğrilerde aşırıya kaçmamalı.

12. Boy uzadıkca eğriler birbirine daha yakın ve küçük çaplı olmalı.

13. Ağaçta sadece bir tane doruk olmalı.

14. İki gövdeli ağaçlarda gövde yüzeye yakın bir yerde ayrılmalı.

 

Dallar

1 . Dallar birbirleriyle yada gövdeyle kesişmemeli.

2 . Gövdeden bakana doğru çıkan dal olmamalı.

3 . İlk dal yüzeyden yaklaşık olarak ağaç boyunun 1/3'ü kadar yukarıda olmalı.

4 . Sonraki dallar kalan yüksekliğin 1/3'ü kadar yukarıda olmalı.

5 . Dallar gövdedeki eğimlerin dış yüzünden ayrılmalı.

6 . Dalların çapları gövdeyle orantıtlı olmalı. Gövde çapının 1/3'ünden kalın      çaplı dallar kalındır.

7 . İlk dal sağda (yada solda), ikinci dal solda (yada sağda), üçüncü dal arkada      olmalı.

8 . Dallar birbirlerine paralel görünmemeli.

9 . Dalların kalınlık ve boyları gövde üzerindeki yüksekliğine göre azalmalı.

10. Dallar arasında yeterli boşluk bulunmalı.

11. Birinci ve ikinci dallar orta çizginin önüne doğru yerleştirilmeli.

12. Birinci, ikinci ve üçüncü dallar arasındaki açı yaklaşık olarak 120 derece       olmalı.

13. Gövde üzerinde aynı hizada (tekerlek şeklinde yada simetrik) dal olmamalı.

14. Dallar üzerindeki dallar da aynı kurallarla yerleştirilmeli, yanlız aşağı yada       yukarı giden dal olmamalı.

15. Ağaca yaşlı görüntüsü vermek için alt dallar aşağıya goğru eğimli olmalı.

16. İkiz gövdeli ağaçlarda gövdeler arasında dal bulunmamalı.

17. "Jin" görünür bir yerde olmalı.

 

Saksı

1 . Ağaç saksının orta noktasının gerisinde ve bir miktar sağda ya da solda olmalı.

2 . Renkli saksılar çiçek açan ve meyve veren ağaçlarda kullanılmalı ve renk çiçek      rengiyle uyumlu olmalı.

3 . Saksı derinliği ağaç çapıyla aynı olmalı.

4 . Saksı genişliği ağaç uzunlupunun 2/3'ü kadar olmalı.

5 . Saksının şekli ağaçla uyumlu olmalı. Sağa sola fazla eğimli olmayan ağaçlar      dikdörtgen saksıda, eğim hareketi fazlaysa oval yada yuvarlak saksılar      seçilmeli. Büyük ağaçlarda derin ve dikdörtgen saksılar kullanılmalı.

 

Toprak

1 . Toprak iyi karıştırılmalı, katmanlar olmamalı.

2 . Güçlü gübre kullanılmalı.

3 . Sulama üstten yapılmalı.

4 . Ortam nemli olmalı.

5 . Toprak karışımının kalın kısmı kullanılmalı ince toprak fazla katılmamalı.

6 . Ağaç belli bir düzende değil ihtiyaç duydukça sulanmalı.

7 . Sadece tropikal ağaçlar kapalı ortamlarda yetiştirilmeli, normal ağaçlar içeride      yetiştiriliyorsa belli dönemlerde soğukta bırakılmalı.

 

*Kuralları Brent Walston' ın yazısından çevirdim.

 

 

 

 

Yukarı