Make your own free website on Tripod.com

b o n s a i  '  d e   d a l l a r

t e m e l     t e k n i k l e r

     Bir ağacın güzel ve estetik bir görüntüye sahip olmasında ki en önemli etkenlerdenbiri dallarının yapısıdır. Dallar gövde üzerinde belli kurallarla büyütüldüğünde uyumlu bir yapı ve gerçek, yaşlı bir ağaç görüntüsü sağlanır.

     Yeni dallar büyütülürken, özellikle yaprak döken ağaçlarda, nasıl bir dalyapısı oluşturulacağına kışın karar vermek gerekir. Buna göre tomurcuklar oluştukça istenen yöndekiler bırakılır, diğerleri koparılır. Daha ileride dal geliştikçe, her uzamada tomurcukların önünden itibaren dal kesilerek dalın bu tomurcuklardan itibarenuzaması sağlanır. Bu şekilde bol ince ve kısa dallı bir büyük dal yapısı sağlanır.

     İnce dal sayısı ne kadar fazla olursa, bu dalların besleyebileceği yaptaklar da o kadar küçük olur ki bonsai'de istenen de budur. Bu tip bir ağaç yaprakları döküldüğü zaman bile güzel görünür.

     Elde ettiğiniz sık dallı yapı telle sarılarak kıvrımlı bir yapı kazandırılır. Bu şekilde dallar daha doğal görünecektir.

     Kozalaklılarda durum biraz farklıdır. Bu tip ağaçlarda yeni dallar geliştirmek yerine varolan dallar ile çalışmanız gerekmektedir. İstenen dalların uzamasına izin verilerek diğerleri budanır ve bu şekilde güzel bir yapı oluşturulmaya çalışılır. Ancak bu, yaprakdöken ağaçlardaki kadar kolay olmayacaktır.

     Ağaç dallarının gövde üzerindeki yerleşimleri için de bazı kurallar vardır. İlk kural: ağacın ilk dalı en kalın dalı olmalı ve gövdede ağaç boyunun üçte biri yükseklikte bulunmalıdır. Bonsai de gövde en önemli kısım olduğu için ağaç boyunun üçte ikisi kadar ki kısımda bakan kişi tarafında gövdeyi kapatacak dal bulunmamalıdır. Ancak geriye doğru giden dalların bulunması daha güzel bir görüntü sağlarken ağaca derinlik verir.

     Bonsai'de genellikle gövde kıvrılarak yükselir. Dalların bu kıvrımların dış tarafında bulunması da bir başka kuraldır. Bunun yanında gövde üzerinde iki dalın gövdeden aynı seviyeden ayrılmaması gerekir. Böyle bir durum doğal olmayan bir görüntüye sebep olacağı gibi, gövdenin bu noktada kabarmasına neden olur.

     Dalları yerleştirirken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dallar arasındaki mesafenin aynı olmamasıdır. Alt dallar arasındaki mesafe daha çokken yüksek dalların arasındaki mesafe de az olmalıdır.

     Ağacınız yaprakları yokken de güzel görünüyorsa uygun bir dal yapısı oluşturmuşsunuz demektir. Bundan sonra yapmanız gereken sadece bir kaç ayrıntıya daha dikkat etmektir.

Örneğin gövde üzerinde minik dal ve yapraklar bırakmamalısınız. Aynı şekilde dalların gövdeden ayrıldığı bölgede de bu şekil dal ve yaprak olmamalıdır. Ayrıca dallar üzerinde aşağı sarkan yaprakları da dal yapısını göstermek için budamanız gerekir.

     Güzel bir dal görüntüsü elde ettiğinizde işinizin tam olarak bittiğini düşünmeyin. Unutmayın ki bonsai hep aynı kalmayacaktır. Belli aralıklarla budamaya devam ederek oluşturduğunuz şekli korumalısınız. Ayrıca birkaç yılda bir bazı dalların yerine başka dallar yetiştirmek de gereklidir. Bir süre için çirkin görüntüye yol açsa da ağacın sağlığı için gerekli olan bir işlemdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarı